TradingFoe

Utvikling av en digital handelsplattform mellom Sør Øst Asia og Nordiske land