Sanntidsmonitorering av relative bevegelser under marine operasjoner


Sanntidsløsningen er patentsøkt og har fått støtte fra Innovasjon Norge / Forskningsrådet, Green Offshore Tech, (EU – Horizon 2020), og Viken kvalifikasjonsprosjekt med til sammen ca MNOK 2,0.

Prosjektet er tilknyttet Kongsberg How programmet, hvor tanken er å utvikle teknologien i MIAS, for å så lisensiere dette ut til et «NewCo», hvor andre medaksjonærer vil bli invitert. For tiden søker vi en «krevende kunde» som passer i vårt utviklingsløp.
The project is financially supported by:

and