Prosjekt i samarbeid med Entail og Norwegian Subsea

Sanntidsmonitorering av relative bevegelser under marine operasjoner: