New products from cultivated seaweed for blue-green value chains

Prosjektet heter “New products from cultivated seaweed for blue-green value chains”  og skal utvikle nye produkter av tare, basert på klimavennlige verdikjeder, på fire markedsområder: Matingredienser, dyrefôr, bionedbrytbare, plasterstatninger og gjødsel/biokull.

Prosjektansvarlig: SINTEF Ocean og samarbeidspartnere: SINTEF AS, SINTEF Energi AS, NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, SEAWEED SOLUTIONS AS, OCEAN FOREST AS, FELLESKJØPET FORUTVIKLING AS, AS B’ZEOS, Miko Innovasjon AS, CIRCLE GREEN AS, MÆRE LANDBRUKSSKOLE, ALGEA AS

Les mer her

Miko Innovasjon AS har mottatt tilsagn om økonomisk støtte på MNOK 2,9 for å arbeide med å ta frem plast-erstatninger.


Financially supported by: