Cargobeamer

Effektiv jernbanetransport av fisk fra Norge til kontinentet.  

https://www.cargobeamer.eu/

Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge